วิธีการแก้ไขในกรณี Windows จำ Password

1.ในกรณีที่มี Pop-up Windows ดังรูปข้างล่างขึ้นมา

ให้เลือกตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็ก Don't offer to remember any more passwords แล้วคลิ๊กปุ่ม No ดังรูปข้างล่าง

2. ในกรณีที่ ไม่มี Pop-up Windowsดังรูปข้างล่างขึ้นมา

แต่ Windows ได้จำ Password ไว้แล้ว (สังเกตุได้จากถ้าเราคีย์เลขประจำตัว แล้วรหัสผ่านขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ)
ทำตามลำดับตามรูปข้างล่างนี้